Homeopathyr dose lagbe amar roj bangla song lyrics Tasrif Khan

Homeopathyr dose lagbe amar roj bangla song lyrics


Download And Listen This Song

Lyrics:

Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai
Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai

shopne ese vag bosabo thakbe josna rat
brindabone hatbo dujon hate rekhe hat
shopne ese vag bosabo thakbe josna rat
brindabone hatbo dujon hate rekhe hat
sat sokale ghum vangabo
gorom gorom kaccchi khabi
sat sokale ghum vangabo
gorom gorom kaccchi khabi
tal bahana kaj hobe na
Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai
Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai

ponkhirajer danay chore jabo tepantor
gol patari chawni diye badhbo premer ghor
ponkhirajer danay chore jabo tepantor
gol patari chawni diye badhbo premer ghor
sondhe hole baire jabo manik miyar fuska khabo
sondhe hole baire jabo manik miyar fuska khabo
amay tumi mana koro na
Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai
Homeopathyr dose lagbe amar roj
prem cancer vugchi ami nawna ektu khoj
tumar mon paray dio amay thai
prem baganer mali hoye ful kurate chai
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Blogger: