mathar brain khatai banaiche jailkhana lyrics

mathar brain khatai banaiche jailkhana lyrics 

mathar brain khatai banaiche jailkhana lyrics

Download And Listen This Song

Lyrics:

ki ain banaia gelo
ki shashon dekhaia gelo
ki ain banaia gelo
ki shashon dekhaia gelo
british sorkar ra
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana

sotti karer papi jara
tarai thake pach talay
sada sida manushgulo
tarai thake jail khanay
tarai thake jail khanay
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana

sodkhor ghoshkhor luccho jara
taka poysha urai tara
kedarke der taka diya
valo manush khun koray
valo manush khun koray
sotto shakkhi dite gele
sothik tottho nite gele
jibon bachena
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana

Krishok Sromik Din Mojuri
kormo kore taray khay
takar jore boro lokra
tader pet e latthi dey
tader pet e latthi dey
man opoman hoye gorib
sob kichu haraia gorib
jibon rakhena
mathar brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana
brain khatai banaiche jailkhana
mathar brain khatai banaiche jailkhana


Previous Post
Next Post
Related Posts