valobasbi bole amay dish na faki bangla song lyrics

valobasbi bole amay dish na faki bangla song lyrics

valobasbi bole amay dish na faki bangla song lyrics

Lyrics: 

Tor Jonne Shopno Dekhi tor jonno chobi aki
tor jonno shopno dekhi tor jonno chobi aki
sat ta sur niye tor gan lekhi
valobasbi bole amay dish na faki
valobasbi bole amay dish na faki
Tor Jonne Shopno Dekhi tor jonno chobi aki
Tor Jonne Shopno Dekhi tor jonno chobi aki
sat ta sur niye tor gan lekhi
valobasbi bole amay dish na faki
valobasbi bole amay dish na faki

hiseber khatay tor nam lekha
jibon pothe sudhu toke dekha
hiseber khatay tor nam lekha
jibon pothe sudhu toke dekha
sob kichu dilam toke ar ki baki
sob kichu dilam toke ar ki baki
valobasbi bole amay dish na faki
valobasbi bole amay dish na faki

Ki jadu korli amay ki dekhali
tor i tane amay bachte sekhali
Ki jadu korli amay ki dekhali
tor i tane amay bachte sekhali
Hridoy ta sudhu jante chay kothay geli
Hridoy ta sudhu jante chay kothay geli
valobasbi bole amay dish na faki
valobasbi bole amay dish na faki
Tor Jonne Shopno Dekhi tor jonno chobi aki
tor jonno shopno dekhi tor jonno chobi aki
sat ta sur niye tor gan lekhi
valobasbi bole amay dish na faki
valobasbi bole amay dish na faki

Download and listen this song
Previous Post
Next Post
Related Posts