Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari Bangla Song Lyrics By Shanto

Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari Bangla Song Lyrics By Shanto

Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari Bangla Song Lyrics By Shanto

Lyrics:

Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari
Ful diye sajiye jokhon borer gari
ogo amar priyotoma mone rekho tumi
tumari karone sedin more jabo ami
amar lashti pore thakbe tumar duare
nijer hate mati diye jaw porer ghore
Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari
Ful diye sajiye jokhon borer gari

chole jabo kore amar premer kul khani
tobuo tumake ami bolbo na pashani
tumar name konodino korbona shalish
bidhatar dorbare giye korbo na nalish
vaggo lekha mene niye jabo kobore
nijer hate mati diye jaw porer ghore
Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari
Ful diye sajiye jokhon borer gari

priyar ashay thakbo ami koborete boshe
priyar kobor diyo amar koboreri pashe
pasha pashi theke ami dekhbo priyar mukh
kadbe na ar konodino amar duti chokh
ador korbo rekhe tare buker pajore
nijer hate mati diye jaw porer ghore

Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari
Ful diye sajiye jokhon borer gari
ogo amar priyotoma mone rekho tumi
tumari karone sedin more jabo ami
amar lashti pore thakbe tumar duare
nijer hate mati diye jaw porer ghore
Biyer Sanai Bajbe Jedin Priya Tumar Bari
Ful diye sajiye jokhon borer gari
Download And Listen This Song
Previous Post
Next Post
Related Posts