prem ta shobe shuru hoyeche bangla song lyrics

prem ta shobe shuru hoyeche bangla song lyrics

prem ta shobe shuru hoyeche bangla song lyrics

Lyrics:

prem ta shobe shuru hoyeche
chosmar kache dag
pasher rikshawy torun toruni
jhogra bipadra

prem ta shobe shuru hoyeche
chosmar kache dag
pasher rikshawy torun toruni
jhogra bipadra

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

vishom khawar jontronata
bujhte na sikhe
hat ta dhore urche keno
ishan koner dike

vishom khawar jontronata
bujhte na sikhe
hat ta dhore urche keno
ishan koner dike

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

dujon manush vabna chere
ektu bujhte sekho
holud sada bikeler
o godhuli ta dekho

dujon manush vabna chere
ektu bujhte sekho
holud sada bikeler
o godhuli ta dekho

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

prem ta shobe shuru hoyeche
chosmar kache dag
pasher rikshawy torun toruni
jhogra bipadra

prem ta shobe shuru hoyeche
chosmar kache dag
pasher rikshawy torun toruni
jhogra bipadra

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

Shohor jure odhikare
chorom barabari
sobai koruk jetar lorai
amra na hoy hari

Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Facebook: