Tor Valobashar Laiga Bengali Song Lyrics by Rahat Ft Niloy

Tor Valobashar Laiga Bengali Song Lyrics by Rahat Ft Niloy 

Tor Valobashar Laiga Bengali Song Lyrics by Rahat Ft Niloy

 

LyricsTor Valobashar Laiga Ami Hoilam Ashiki
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami

Tor Valobashar Laiga Ami Hoilam Ashiki
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami

Ei Mukhete Ar Konodin Bolbo Na Tor Nam
Por Konodin Apon Hoy Na Pelam Tar Proman

Ei Mukhete Ar Konodin Bolbo Na Tor Nam
Por Konodin Apon Hoy Na Pelam Tar Proman

Ekhon Songghi Holo Ei Jibone Shudhui Amar Gan
Gitar Amar Valobasha Naire Pichu Tan

Ami Tor Kotha Vabi Ekhon Olpo Solpo Kom
Tar Kotha Vabiya Ki Lav Je Bujhena Mon

Ken Re Tui Cole Geli Bol Na Re Amay
Cole Jabar Kale Re Tui Nili Na Bidya

Ken Re Tui Cole Geli Bol Na Re Amay
Cole Jabar Kale Re Tui Nili Na Bidya

Aj Kar Ashay Ghurish Re Tui Kon Oli Goli
Kemon Kore Vule Geli Dekhano Sei bili

Ami Tor Kotha Vabi Ekhon Olpo Solpo Kom
Tar Kotha Vabiya Ki Lav Je Bujhena Mon

Tor Valobashar Laiga Ami Hoilam Ashiki
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami

Tor Valobashar Laiga Ami Hoilam Ashiki
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami
Ekhon Tor namete Gan Likhiya Kori Paglami 

                                                  
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Blogger: