Tumi kar kotha mone kore Bengali Song Lyrics by Arman Alif

Tumi kar kotha mone kore Bengali Song Lyrics by Arman Alif

Tumi kar kotha mone kore Bengali Song Lyrics by Arman Alif

Lyrics 

Tumi Kar kotha mone kore kar bukhete hasho
kar chobi mone eke kake valobasho
kake aj vishon kore dekhte icceh hoy
Ke tumar jogot jhure akre dhore roy

Kar kotha mone kore kar bukhete hasho
kar chobi mone eke kake valobasho
kake aj vishon kore dekhte icceh hoy
Ke tumar jogot jhure akre dhore roy

Ajow ki mone pore sei gitarer shur
Na ki notun shure mughddo tumi haraw bohudur
kew ki pare amar moto vashte valo khub
bristir dag gune gune ki ajow thako nishcup

Ajow ki mone pore sei gitarer shur
Na ki notun shure mughddo tumi haraw bohudur
kew ki pare amar moto vashte valo khub
bristir dag gune gune ki ajow thako nishcup

ke tumay ratri jure golpo shunay aj
ke bole rat paharay cupti kore thak
ke pare amar moto tumay hashate
ke pare shukher ghore tumay vhashate


ke tumay ratri jure golpo shunay aj
ke bole rat paharay cupti kore thak
ke pare amar moto tumay hashate
ke pare shukher ghore tumay vhashate


Janow ki ajow amar ekla lage khub
Amar ratri gulu kere niye how tumi kar ghum
Sei haranow din gulu ki firiye debe aj
Sajiye dewa putul kar tumi kar

Janow ki ajow amar ekla lage khub
Amar ratri gulu kere niye how tumi kar ghum
Sei haranow din gulu ki firiye debe aj
Sajiye dewa putul kar tumi kar

Ke phoner aral theke bole valobashi
Ke bole kalow chele tumar alowy vhashi
ke dey aj candle lite a cul shoriye tor 

Wacth and Download This video

Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Blogger: