Kagojer bari bangla song lyrics by Anwesha

Kagojer bari bangla song lyrics by Anwesha

Kagojer bari bangla song lyrics by Anwesha

Lyrics

E kagojer bari ar tar thikana
dheke rakha ek chokhe tor nishana
E kagojer bari ar tar thikana
dheke rakha ek chokhe tor nishana
sob fele tor bajare ar jabona
sob fele tor bajare ar jabo na

kon pahare brishty name kon pahare thame
kon manusher kache gele ushno taper ach
ei bela tui chokh rangas tor baranda hase
tor bikele shona jhore charte beje pach
rongin hotei pare dora badha ful
amar bikri howa rode

E kagojer bari ar tar thikana
Dheke rakha ek chokhe tor nishana
sob fele tor bajare ar jabo na
sob fele tor bajare ar jabo na

Kon pahare ayiu bare kon pahare kome
gumti ghore chupti kore megh soriechi 
tor bajare kinte pawa oshikarer vasha
tor pathano jhorapara mullo dhore dei
abar kagoj bari thikana haray
amar bikri howa rod
E kagojer bari ar tar thikana
Dheke rakha ek chokhe tor nishana
sob fele tor bajare ar jabo na
sob fele tor bajare ar jabo na
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Blogger: