Kichukhon Bangla Song Lyrics By Tahsan

Kichukhon Bangla Song Lyrics By Tahsan

Kichukhon Bangla Song Lyrics By Tahsan

Lyrics:

Tara Hoye tumar akashe jodi ami vaste pari
sukh pakhi hoye tumar mone
jodi basa badhte pari
chaite pari tumar kache
prem aj kichukhon

Rater akash theke chiniye ene daw
tarar melar chobi
rupkothar rupe likhe daw
jibon sroter ei nodi
rongdhonur adole rangie daw
moner akashe robi
voy pabona vul bujhbo na

Tara Hoye tumar akashe jodi ami vaste pari
sukh pakhi hoye tumar mone
jodi basa badhte pari
chaite pari tumar kache
prem aj kichukhon
Rater akash theke chiniye ene daw
tarar melar chobi
rupkothar rupe likhe daw
jibon sroter ei nodi
rongdhonur adole rangie daw
moner akashe robi
rongdhonur adole rangie daw

Tara Hoye tumar akashe jodi ami vaste pari
sukh pakhi hoye tumar mone
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Blogger: